Utbildning

Utbildning IT-säkerhet

SÄKER IT-12:a® är vår seminarieutbildning, vars mål är att lära företag ett systematiskt, effektivt och kostnadsbesparande sätt att arbeta med sin IT-säkerhet.

Efter kursen skall företagen själva eller tillsammans med våra konsulter kunna definiera, införa och underhålla en IT-säkerhetspolicy som upplevs som nödvändig, fungerande och produktivitetsbefrämjande.

Vikten ligger på förebyggande åtgärder. Har olyckan redan inträffat är skadan skedd. Det är då för sent att förebygga driftsavbrottet och kostnaderna för stillestånd jämte återuppbyggnad av datorer och system. Men, det som har hänt kan hända igen.

För mer information kontakta oss.