Uppläsning av text

Få text uppläst snabbt och enkelt
med lösningar från XnX Data

Läspennor, skannerpennor och smidiga skannrar i kombination med talsyntesprogram
För mobila och stationära enheter Windows/Mac/Chromebook/iOS/Android

Här hittar du en film till

Om du bara behöver en penna som läser upp text i pennan titta på WorldPenScan Go
Mer om skanner och översättningspennor

WorldPenScan Go

WorldPenScan X

WorldPenScan USB

Worldictionary USB

Så här låter det med SpeakApp (OBS! nerladdningen tar några minuter)

Voxit™ SpeakApp 2.6 är en talsyntes med fokus på att lära sig läsa och skriva.

Den är också ett utmärkt hjälpmedel för den som bara vill få text uppläst med naturlig röst.

I skrivfönstret finns verktyg som till exempel OCR, rättstavning, ljudning, markörfölje, intelligent PDF-hantering och ordzoom.

Skrivfönstret är en smart ordbehandlare när du ska lära dig läsa och skriva.
När du surfar eller arbetar i andra program kan du växla till Minipanelen. I Minipanelen kan du
enkelt byta språk, röst, ändra hastghet eller pausa en uppläsning. Ett tredje arbetssätt är att över-vaka
andra program, då läser SpeakApp det du skriver och det som markeras i programmet du valt
att övervaka.

Finn språkkoden och glädjen i att läsa och skriva – se språk här

Beställ på webbshopen eller ladda hem och testa gratis i 30 dagar
Fler funktioner och annan information
– Med Skärmfångaren markerar du en del av skärmen för att lyssna på texten
eller spara markeringen som en bild.
– Det läsvänliga typsnitt Andika finns nu i progammet
– Välj mellan barn- och vuxenröst när programmet ljudar.
– Välj mellan 6 olika språk och 46 olika röster
– Ett Word-tillägg gör att du får markörfölje i Word och möjlighet att pausa eller
stoppa uppläsning (Word 2007, Word 2010, Word 2013 och Word 365)
– Windows XP/ Vista/ Windows 7/Windows 8
* Ordprediktion, Rättstavning samt OCR/PDF-hantering är tillval som finns i vissa paket men
som också kan beställas separat.

Till Webbshop.