Simultan diktering

Simultan diktering 

Behöver du göra utskrifter av diktat från ljudfil eller band kan simultan diktering vara en tidsbesparande metod, då den som skriver med rösten skriver många gånger snabbare än med tangentbordet.

Med simultan diktering menar vi att man avlyssnar ett inspelat meddelande och dikterar detsamma till taligenkänningsprogrammet i datorn.

Exempel på användningsområden är:

  • Vid utskrift av intervjuer
  • Vid utskrift av föredrag, utfrågningar, debatter
  • I miljöer med så kraftigt bakgrundsljud att traditionell taligenkänning inte kan användas

Vad behöver man?

Förutom en PC utrustad med ett taligenkänningsprogram, ett headset eller mikrofon och en personlig talarprofil behöver man:

1. En diktafon eller fickminne, företrädelsevis digitalt
2. En fotpedal eller röstkommandon för att styra diktafonen/fickminnet/uppspelningsprogrammet (för ljudfiler)
3. En hörsnäcka eller annan anordning t ex headset för att lyssna av det inspelade meddelandet

Speciellt intressant  är kopplingen mellan taligenkänning och inspelnings – och anteckningspennan Pulse Smartpen,som gör att man snabbt kan hitta tillbaka till väsentligheter i inspelningen. I kombination med taligenkänning, kan man lyssna av det inspelade och snabbt diktera uppspelningen till taligenkänningsprogrammet. Se vidare Pulse Smartpen.