Programmering

Programmering

Röststyrning och taligenkänning

Vi gör kundanpassningar i VoiceXpress och Dragon Naturally Speaking för t e x formulärhantering och integrering med andra programvaror (journalsystem mm).

I samarbete med våra partners utvecklar vi även talaroberoende lösningar för mobil datafångst för röst, handskrift och bild.

Databaslösningar

Sedan 80-talet har vi utvecklat dataprogram och IT-system. Dessutom har vi stor erfarenhet av att skapa integrerade lösningar som ger en mycket tydlig effektivitetshöjande effekt.
Exempel på tillämpningar är:

StewballProgram för ridskolor
Sellmark
Bookmark
Program för CRM/Säljstöd och Kundvård
Program för uthyrning av verktyg, kontorsmöbler, bilar
OncourseProgram för administration av utbildningar
UppdragsprogrammeringKontakta oss när du vill ha hjälp