Musarm – Belastningsbesvär

Musarm och belastningsbesvär

XnX Data erbjuder ett antal möjligheter för den som har värk eller funktionsnedsättningar och därför inte kan använda datorn på traditionellt sätt.

Nedanstående lösningar kan användas separat eller tillsammans med ”vanlig” mus och ”vanligt” tangentbord.

Fotpedal
Kan programmeras för enkelklick, dubbelklick, höger mustangent. Dessutom kan mer avancerade funktioner fås som kombinationen musknapp ner – musknapp upp. Exempel tryck ner fotpedalen, dra musen eller dra fingret över touchplattan.

När rätt position nåtts på objektet eller linjen som skall dras eller objektet som skall placeras, släpps fotpedalen upp. Detta ger större precision för många användare och innebär att man bara behöver styra med den vanliga musen – aldrig klicka. Man kan också programmera fotpedalen att starta program, göra menyval etc.

Programmerbart tangentbord
Samma funktioner som för fotpedalen ovan, men med många utökade funktioner eftersom den kan fås med 20, 24 resp. 58 programmerbara tangenter.

Varje tangent kan programmeras för att med en knapptryckning öppna program och navigera i menyer, hämta e-post och därigenom ersätta massor av musklick med en enda tangenttryckning.

Vid många arbetsmoment kan man med tangentbordet nå ökad precision, jämfört med att arbeta med traditionella mus – och tangentbordskombinationer. Det programmerbara tangentbordet kan självklart användas tillsammans med ett vanligt tangentbord.

Separat Touchplatta
Touchplattor kan användas för förbättrade ergonomiska arbetsställningar och kompensera för t ex ett motoriskt funktionshinder.

Lätt att placera. Dra fingret på touchplattan för att flytta markören.
Dutta med fingret på plattan eller använd tangenterna för enkelklick eller dubbelklick.
Klicka på tangenten för att utföra normala musfunktioner.


Skriva med rösten till datorn
Skriv text med rösten, styr program och ersätt massor av musklick med ett kommando. För den som kan använda rösten är röststyrning och taligenkänning ett utmärkt hjälpmedel också i kombination med andra hjälpmedel.

Programmet finns för svenska och övriga språk. Med hjälp av rösten skriver man till datorn i de flesta Windowsprogrammen, hämtar och skickar e-post, navigerar i Internet-Explorer mm. Dessutom kan man med hjälp av röstkommandon snabbt navigera i programmenyer, oftast utan ett enda musklick.Inspelningspennan Echo Smartpen

Pennan spelar in ljud och handskriven text samtidigt och synkroniserar det inspelade ljudet med den skrivna texten.
Sätt pennan på stödanteckningarna och pennan spelar upp det som sades från t ex mötet, telefonsamtalet, sammanträdet, föreläsningen, intervjun.
På så sätt kan man delta aktivt och göra små stödanteckningar under mötet. Med hjälp av stödanteckningarna kan man navigera och enkelt och snabbt hitta tillbaka till väsentligheter i inspelningen.
I kombination med taligenkänning, kan man lyssna av det inspelade och snabbt diktera uppspelningen till taligenkänningsprogrammet.

Konsulttjänster
XnX Data erbjuder konsulttjänster för framtagning av applikationsspecifika röstkommandon och kommandon för tangentbord, fotpedal mm.

Till butiken: Musarm/belastningsskador (för priser och beställning)