Medarbetare

Medarbetare

Kalle Wannberg
Tel 08-626 71 00
070-557 20 20
+46 705 57 20 20
kalle.wannberg@xnxdata.se

Företagsledning, utbildning, röststyrning, OCR, skannrer- och språkpennor, dokumenthantering, marknadsföring

Anita Wannberg
Tel 08-626 71 00
0707-620900
+46 707620900
anita.wannberg@xnxdata.se

Utbildning, röststyrning, dokumenthantering, administration