Databaslösningar

Databaslösningar

Vi har utvecklat dataprogram och IT-system sedan 80-talet. Dessutom har vi stor erfarenhet av att skapa integrerade lösningar som ger en mycket tydlig effektivitetshöjande effekt.

De flesta av våra applikationer är utvecklade i FileMaker.

CRM/säljstöd och kundvård
SellMark är ett mycket lättanvänt och flexibelt program för CRM/Säljstöd och Kundvård – som kan beställas i versioner som passar såväl enmansföretagaren som större organisationer. Har genom åren specialanpassats för många verksamheter.

Ett exempel är den prisbelönta länkningen som ger både ett dynamiskt säljstöd och väsentligt utökade statistikfunktioner som tillsats till SPCS administration. Utöver att ge SPCS-användaren ett fullödigt säljstöd kopplat till befintliga data i SPCS, ger den också tillgång till möjligheten att bearbeta och göra säljstatistik av data från SPCS.

Boknings- och uthyrning
BookMark är ett mycket flexibelt och lättarbetat boknings- och uthyrningsprogram som har använts i många olika verksamheter t ex biluthyrning, maskinuthyrning, läkarmottagningar mm. Programmet kan förses med moduler för såväl säljstöd som ekonomi och statistik.

Utbildningsadministration
OnCourse är vårt kursadministrativa program som väsentligt förenklar administration av och korrespondens i samband med kurs och utbildningsvreksamhet.

Till webbutiken: Övriga program/databaslösningar