IT-säkerhet utbildning

En bra IT-säkerhetslösning skall vara så enkel att den verkligen används men ändå så funktionell att den gör sitt jobb och minimerar driftsstörningar och förlust av utrustning eller data.

Varje vecka får vi nya kunder som har slarvat med sin säkerhet – och vars verksamhet ligger nere efter stulen eller kraschad dator eller angrepp utifrån, via Internet och e-post. Brandskador och åsknedslag är mindre vanliga men orsakar regelmässigt totala katastrofer.

SÄKER IT-12:a® är vår seminarieutbildning vars mål är att lära företag ett systematiskt, effektivt och kostnadsbesparande sätt att arbeta med sin IT-säkerhet.

För mer information kontakta oss.