ForgetMeNot®

ForgetMeNot® – Håller ordning och reda på dina lösenord och genererar nya

ForgetMeNot hjälper företag, dig och dina familjemedlemmar att hålla ordning på lösenord,
e-postinställningar mm.


ForgetMeNot körs direkt från USB-minnet det levereras på.
Det är enkelt att använda och ger hög säkerhet.

För säker hantering av dina lösenord, förvara USB-minnet på ett säkert ställe när du inte registrerar, ändrar eller söker lösenord.

En kraftfull lösenordsgenerator ingår i programmet
Generera snabbt nya starka lösenord vid behov.
Med ForgetMeNot får du full kontroll på alla familjemedlemmars lösenord och
inloggningsdetaljer för olika program, utrustning eller applikationer.

Du kan ställa in generering för teckenuppsättning och antal tecken i lösenordet,
så skapas ett slumpmässigt lösenord som sparas direkt in i det programmet.
Det läggs också in i klippbordet, så du kan klistra in det det det på plats.

Enkelt att använda
Du kan enkelt registrera, underhålla och lista lösenord
och uppgifter för olika familjemedlemmar och program.Bra list- och rapportfunktion
Du kan snabbt och enkelt skriva ut listor för alla användare eller enskilt per användare.

Till webbutik