Ansvar för hjälpmedel

Vem ansvarar för vad kring arbetshjälpmedel?

Taligenkänning genom att skriva med rösten kan betraktas som ett effektivitetshöjande hjälpmedel för många grupper, men också som ett arbetshjälpmedel för personer med belastningsskador, andra funktionshinder eller dyslexi.
Även hjälpmedel med uppläsning av text kan räknas som hjälpmedel och speciella möss och pekdon.

Ansvaret för arbetshjälpmedel är fördelat mellan olika aktörer.
Arbetsgivaren har här ett stort ansvar-
Läs mer om nedan.

Privatpersoner som inte tillhör någon av kategorierna hänvisas i första hand att söka medel i olika fonder.
Se vidare Privatpersoner nedan.