IT-hjälpmedel

IT-hjälpmedel och Tillbehör

Under IT-hjälpmedel återfinns produkter, som underlättar för personer med olika former av funktionsnedsättning t ex dyslexi, dyskalkuli, belastningsbesvär.
Produkter som minneshjälpmedel, digitala inspelare, textuppläsningsprogram etc.

Här måste vi lägga till bilder

Digitala inspelare
Uppläsning av text
Musarm/belastniingsproblem