2020-02-20

Din portabla Asteroom PANO KIT och din mobiltelefon eller surfplatta skapar 360° VR-filmer snabbt, smidigt och enkelt.

Din VR redigerar du med en användarvänlig redigerare  för att göra det möjligt för användaren att skapa virtuella resor.
En användarvänlig programvara gör det möjligt att kombinera olika panoraman och snabbt skapa en VR-presentation av dem.
Dessutom finns en funktion för rumsplaner, så att man kan korrelera ritningslayouten till de relativa positionerna av varje rum i en fastighet.


Dela din VR på hemsidan som en URL-länk.
När du är klar kan du bädda in din VR-presentation på hemsidan med specifika koder för att dela URLen direkt från Asteroom appen till dina sociala mediaprofiler.

Börja bygga dina 360° online VR-presentationer för bättre business.

Läs mer här