2008-06-11

Att skriva med rösten - ett alternativ för att avhjälpa belastningsskador

Värk i samband med datorarbete har blivit ett växande problem som skapar många sjukskrivningar och till och med förtidspensioneringar. Riksdagens beslut av Proposition Prop. 2007/08:124 2 juni 2008 "Från sjukersättning till arbete" ställer nya krav på arbetsgivare, företagshälsovård, försäkringskassa, arbetsförmedlingar och fackliga organisationer att effektivt hitta alternativa metoder för att behålla människor i arbete.


Även om många redan blivit medvetna om att ny teknik nu möjliggör att man kan utföra sitt skriv - och datorarbete genom att använda sig av taligenkänning, är området alltför lite känt av såväl personer som drabbas och sådana som rekommenderar och beslutar om rehabåtgärder. 

Nedan kan du läsa några nyligen publicerade tidningsartiklar om att skriva med rösten till datorn och göra din egen bedömning.

Artiklar om taligenkänning

Styr datorn med rösten – Artikel i Unionens tidning Kollega
Artikeln ger en personlig berättelse om Mikael Gustafssons problem, när smärtan i underarmarna blev så svår att han inte längre kunde jobba med mus och tangentbord. "Hur ska jag kunna jobba som politisk sakkunnig om jag inte kan använda datorn?"

Att skriva med rösten – för variation och återhämtning – Artikel i ESS-Nytt (sid 2 och 6)
Artikeln i Ergonomisällskapets nyhetsblad ger en kortfattad översikt om att skriva med rösten, med citat från några användare. Även utbildningen behandlas.

Ta ett snack med datorn – Artikel i Jusektidningen
Skriv som du talar löd en slogan från Posten för ett antal år sedan. Artikeln skildrar Postens chefsjurist som tagit arbetsgivaren på orden och skrivit en hel deckare med rösten.

http://www.jusektidningen.se/templates/jt_Page.aspx?id=7727

Bara fyra procent fel – äntligen förstår datorn vad vi säger – Artikel i Techworld
Tidningen TechWorld har med mycket gott resultat testat taligenkänningsprogrammen VoiceXpress för svensk diktering och Dragon NaturallySpeaking för engelsk diktering. Lyssna här på en dikteringsövning med VoiceXpress. Den fullständiga testen (sju sidor)finns redovisad i TechWorld nummer 5, 2008.

Faktaruta
VoiceXpress
(svensk diktering) fungerar med flertalet av de Windows-program som finns på marknaden idag. För personer som skriver på främmande språk finns Dragon NaturallySpeaking. Bägge programmen omvandlar det man säger till text lika fort som man talar. Programmen kan både användas av personer som har känning av belastningsbesvär eller vill kunna skriva snabbare.

För mer information

XnX Data AB, har som affärsidé att anpassa och utbilda på taligenkänningsprogram och programmerbara tangentbord. Du som arbetar med arbetsmiljöfrågor och förebyggande hälsovård bör känna till att taligenkänning och programmerbara tangentbord kan vara ett realistiskt alternativ för personer som har eller riskerar få belastningsbesvär. Kontakta oss för mer information.

 


Fler nyheter

2011-12-03 - Språk till Quicktionary översättningspennor

2009-06-04 - Nya sätt att arbeta med Pulse Smartpen … pennan som spelar in både text och ljud

2009-05-19 - Allt fler advokater skriver som de talar - artikel i tidningen Advokaten

2008-10-31 - Domprosten som satte ner foten - skrev sina memoarer med rösten

2008-10-27 - Många jurister skriver redan med rösten – ta del av andras erfarenheter

2008-05-09 - Gör det enklare och skriv snabbare på engelska och andra språk – skriv med rösten

2008-04-29 - Vem ansvarar för vad kring arbetshjälpmedel?

2008-04-15 - Styr datorn med rösten - artikel i Unionens tidning Kollega

2008-02-15 - XnX Data levererar den 2000:e licensen av taligenkänningsprogrammet VoiceXpress till Stockholms Ögonklinik

2008-02-01 - Förskriv taligenkänning… mot musarm och andra datorrelaterade belastningsproblem!

2008-02-01 - Många jurister skriver redan med rösten – medan andra inte vet/tror att det fungerar

2007-12-02 - Stemmen kan spare deg for musearm

2007-11-19 - Använd rösten och slipp musarm - Artikel i Prevent 2007-11-19

2007-10-11 - Ta ett snack med datorn - Artikel i Jusektidningen nr 8- 07

2007-09-24 - Tekniken gör jobbet enklare - Artikel i Privatläkaren nr 3 - 07

2007-09-21 - Pressmeddelande - Varför skriver man snabbare på Perstorps kommun?

2006-08-07 - Journalister på Dala-Demokraten sparar tid genom att skriva med rösten

2006-07-07 - Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå skriver med rösten

2006-05-18 - Läs vad Computer Sweden skriver om taligenkänning (artikel)

2006-04-06 - Studie visar att program för taligenkänning hjälper personer med belastningsbesvär