Utbildning - skriva med rösten

Startpaket svenska

Utbildningen omfattar normalt 2 tillfällen á 4 lektionstimmar.

Under Steg 1 av utbildningen lägger vi grunderna för att lära datorn förstå den egna rösten. Det gör vi genom att kunden får skapa en egen talarprofil och på olika sätt förbättra den. Vi kommer vidare att träna att korrigera text med hjälp av rösten och gå igenom hur talarprofilen kan exporteras och importeras.

Efter Steg 1 utbildningen kan man skapa dokument, göra enklare redigeringar samt öppna och stänga olika program med rösten.

Steg 2 av utbildningen är huvudsakligen inriktad på att maximera den egna taligenkänningen och anpassningar till egna önskemål.

För personer som har stora behov av att kunna styra datorn med rösten och undvika tangentbord och mus, kan ytterligare utbildningstid bli nödvändig.

Utbildningen sker normalt i våra lokaler, men kan efter överenskommelse förläggas hos kund.

För beställning och priser gå till XnX Datas webbutik. För mer information kontakta oss.

Startpaket främmande språk

Dragon NaturallySpeaking finns i två versioner Dragon NaturallySpeaking Professional 9 eller 10 (motsvarande egenskaper som VoiceXpress) samt Dragon NaturallySpeaking Preferred 9 eller 10 (en enklare version med mer begränsade egenskaper).

Utbildning för Dragon Naturally Speaking 9 eller 10 Preferred och Naturally Speaking 9 eller10 Professional omfattar 4 lektionstimmars Startutbildning inkl program.

Personer som redan är utbildade på VoiceXpress kommer snabbare igång med Dragon NaturallySpeaking, då själva tekniken är lika i båda programmen.

För dessa personer erbjuder vi en 2 timmars utbildning.

Vår rekommendation är att först utbilda på VoiceXpress och därefter på Dragon NaturallySpeaking.

För beställning och priser gå till XnX Datas webbutik. För mer information kontakta oss.

Startpaket mobil diktering

Under Steg 1 av utbildningen lägger vi grunderna för att lära datorn förstå den egna rösten. Det gör vi genom att kunden får skapa en egen talarprofil och på olika sätt förbättra den. Vi kommer vidare att träna att korrigera text med hjälp av rösten och gå igenom hur talarprofilen kan exporteras och importeras.

Under Steg 2 av utbildningen lär vi oss att göra inspelningar med den digitala bandspelaren (Olympus 4000), överföra ljudfilerna till datorn, och få ljudfilerna omvandlade till vanlig text.

För beställning och priser gå till XnX Datas webbutik. För mer information kontakta oss.

Prövapå utbildning

Prövapå utbildning vänder sig till personer som vill få ett underlag för bedömning om taligenkänning är något som passar personen eller organisationen.

Pröva på utbildningen är samtidigt första steget (steg 1) i Startutbildningen, vilket innebär att personer som väljer att gå vidare till steg 2 i utbildningen, får dra av halva kostanden för Startutbildningen.

För beställning och priser gå till XnX Datas webbutik. För mer information kontakta oss.