Mobil diktering - för dig som är mobil

Jobbar du mycket utanför kontoret och behöver få dina noteringar och iakttagelser utskrivna, kan du välja mellan att göra dina diktat till en laptop/bärbar dator eller dokumentera inspelningarna på ett digitalt fickminne. I bägge fallen kan en bullerdämpande mikrofon behövas.

Exempel på målgrupper: Besiktningsmän, kontrollanter, veterinärer, säljare m.fl.

Inspelningar till laptop/bärbar dator

Väljer du att köra Nuance Dragon taligenkänningsprogram på en laptop/bärbar dator, har du hela tiden kontroll på resultatet, som du ser på skärmen. Du har här också möjlighet att direkt diktera in i ett formulär.

Vi marknadsför ett antal laptops-datorer/bärbara datorer, som både klarar taligenkänning i både PC- och Mac-miljö.

Inspelning till Olympus 4000 - det digitala fickminnet

Väljer du att göra inspelningarna till den digitala bandspelaren Olympus 400 har du fördelen av en lösning som är lätt att bära med sig.

Man som dikterar till en digital bandspelare för senare omvandling till textMed Olympus 4000 och Voicexpress/Dragon Naturally Speeking kan noteringar spelas in på fickminnet och sedan skrivas ut via datorn, antingen på kontoret eller i bilen.

Till skillnad från inspelning till laptop/bärbar dator (se ovan) ser du inte direkt resultatet som text. Ljudfilen från bandspelaren måste först transkriberas (omvandlas) från en ljudfil till en textfil. Du kan inte heller diktera direkt in i ett formulär.

För beställning och priser gå till XnX Datas webbutik. För mer information kontakta oss.

Till butiken: Mobil diktering (för priser och beställning)