Skriva på främmande språk

 kvinna som skriver engelska med röstenVill du skriva på främmande språk väljer du programmet Dragon NaturallySpeaking 13(DNS 13).

Dragon NaturallySpeaking finns i två versioner för kvalificerad användning nämligen Dragon NaturallySpeaking Professional 13 (motsvarande egenskaper som VoiceXpress) samt Dragon NaturallySpeaking Premium 13 (en enklare version med mer begränsade egenskaper).
Dessutom finns en Home-version som är mycket enkel

I stället för att skriva med tangentbordet sker inmatningen genom att tala till datorn. Redigeringen kan göras med rösten, med tangentbord och mus eller kombinerat. Programmet kan användas till de flesta Windowskompatibla program och resultatet blir helt vanliga dokument.

DNS 13 Professional har en taligenkänning som når 99 % och klarar 160 ord per minut, (jfr den svenska programvaran som klarar 140 ord per minut).

DNS 13 Professional finns på engelska

Dragon NaturallySpeaking finns i flera versioner bl a Professional, Premium och Home, Legal. En Mac-version finns också

För den som vill skriva på svenska gäller VoiceXpress.