Vem ansvarar för vad kring arbetshjälpmedel?

Taligenkänning genom att skriva med rösten kan betraktas som ett effektivitetshöjande hjälpmedel för många grupper, men också som ett arbetshjälpmedel för personer med belastningsskador, andra funktionshinder eller dyslexi. Ansvaret för arbetshjälpmedel är fördelat mellan olika aktörer. Nedan presenteras en översikt som kan vara till hjälp för dig som sökande. Bidrag till arbetshjälpmedel är i flertalet fall förenat med någon form av individuell prövning.

Privatpersoner som inte tillhör någon av kategorierna hänvisas i första hand att söka medel i olika fonder. Se vidare Privatpersoner nedan.

Behöver arbetshjälp
medel som

Ansvarig

Bidrag kan utgå från

Kontakta

Mer information

Arbetstagare

Arbetsgivaren
I första hand ett arbetsgivaransvar

”Arbetsgivaren ska ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbete genom att anpassa arbetsförhållanden eller vidta andra lämpliga åtgärder.”
Arbetsmijölagen

Exempel på �