2011-12-03

Nya språk på Wizcard minneskort till Quicktionary översättningpennor

Översättningspennor som översätter direkt i pennan eller med dator om du vill


En översättningspenna är alltid snabbare än ett papperslexikon och lättare att ta med sig än en dator eller läsplatta.

Dessutom föredrar många att läsa en "vanlig" bok, tidning eller annan tryckt information.
Då är Quicktionary2 översättningspennor oslagb
ara.

För pennan över en maskinskriven eller tryckt text så översätts texten omedelbart.
Den inskannade läse
s också upp ord för ord eller rad för rad direkt i pennan. Läs mer här.


Följande Quicktionary2-pennor och kombinationer finns nu

  • Quicktionary2 engelsk-svensk och engelsk-engelsk Heritage Dictionary – kan inte datoranslutas.
  • Quicktionary2 Premium engelsk-svensk och engelsk-engelsk heritage dictionary – kan datoranslutas och gratis laddas med ytterligare lexikon samt kompletteras med utbytbara Wizcards.
  • Quicktionary2 Premium Professional engelsk-svensk och 9 st engelsk-engelska professionella ordlistor – kan datoranslutas och kompletteras med utbytbara Wizcards.

Vi lanserar nu två nya minneskort med svenskanpassade lexikon och ordböcker till Quicktionary översättningspennor.

De två nya Wizcard-korten ger tillgång tillföljande lexikon:
Fransk-svenskt, spansk-svenskt, svensk-engelskt samt svensk-svenskt med s
venska ord och uttryck samt engelskt och svenskt text-till-tal.


De nya ordböckerna för Quicktionary2 Premium och Premium Professional gör att man på några ögonblick kan växla till önskat språkkort i pennan och därigenom utöka användbarheten.

WCESESSP
Wizcom Engelsk-Svenskt med engelsk text till tal, AHDC (American Heritage Dictionary som förklarar engelska ord på engelska), Norstedts Svensk-Engelskt och Svensk-Svenskt från Lexin med svensk text till tal
Kortet är utmärkt när man läser svenska och engelska i grundskolan.
Dessutom är det ett bra hjälpmedel för invandrare som lär sig svenska.
Dessa lexikon är bra hjälpmedel för den som har dyslexi och eller lässvårigheter. Läs mer
här.

WCEFSP
Wizcom Engelsk-Svenskt, AHDC, Norstedts Fransk-Svenskt och Norstedts Spansk-Svenskt
Kortet är huvudsakligen tänkt för den som studerar franska, spanska, läser litteratur på dessa språk eller reser i fransk- eller spansktalande länder. Dessutom har det engelsk-svenska lexikonet inkluderats eftersom engelskan är så allmänt förekommande. Läs mer
här.

Ovanstående kort fungerar med Quicktionary2 Premium och Premium Professional.

OBS! Korten fungerar bara tillsammans med Quicktionary2 Premium och Quicktionary2 Premium Professional.
Korten kan inte användas med Quicktionary2 pennan eller de gamla Quicktionary II (Romersk II:a).

Quicktionary2 Premium och Quicktionary2 Premium Professional kan ockå anslutas till Windowsdatorer .

Låt Quicktionary2 bli din nya språkkunniga sängkamrat, studiekamrat, arbetskamrat och reskamrat.

För mer information kontakta oss på: 08-626 71 00, info@xnxdata.se.

XnX Data AB

Kalle Wannberg


Fler nyheter

2011-12-03 - Språk till Quicktionary översättningspennor

2009-06-04 - Nya sätt att arbeta med Pulse Smartpen … pennan som spelar in både text och ljud

2009-05-19 - Allt fler advokater skriver som de talar - artikel i tidningen Advokaten

2008-10-31 - Domprosten som satte ner foten - skrev sina memoarer med rösten

2008-10-27 - Många jurister skriver redan med rösten – ta del av andras erfarenheter

2008-06-11 - Att skriva med rösten - ett alternativ för att avhjälpa belastningsskador

2008-05-09 - Gör det enklare och skriv snabbare på engelska och andra språk – skriv med rösten

2008-04-29 - Vem ansvarar för vad kring arbetshjälpmedel?

2008-04-15 - Styr datorn med rösten - artikel i Unionens tidning Kollega

2008-02-15 - XnX Data levererar den 2000:e licensen av taligenkänningsprogrammet VoiceXpress till Stockholms Ögonklinik

2008-02-01 - Förskriv taligenkänning… mot musarm och andra datorrelaterade belastningsproblem!

2008-02-01 - Många jurister skriver redan med rösten – medan andra inte vet/tror att det fungerar

2007-12-02 - Stemmen kan spare deg for musearm

2007-11-19 - Använd rösten och slipp musarm - Artikel i Prevent 2007-11-19

2007-10-11 - Ta ett snack med datorn - Artikel i Jusektidningen nr 8- 07

2007-09-24 - Tekniken gör jobbet enklare - Artikel i Privatläkaren nr 3 - 07

2007-09-21 - Pressmeddelande - Varför skriver man snabbare på Perstorps kommun?

2006-08-07 - Journalister på Dala-Demokraten sparar tid genom att skriva med rösten

2006-07-07 - Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå skriver med rösten

2006-05-18 - Läs vad Computer Sweden skriver om taligenkänning (artikel)

2006-04-06 - Studie visar att program för taligenkänning hjälper personer med belastningsbesvär