Samarbetspartner och Föreningar

Nätverket

Nätverket består av företag specialiserade på innovativa datalösningar med förgreningar runt om i Sverige.

Vårt motto är att kunna erbjuda lösningar som innebär mervärde för organisationer och personer med speciella krav och vara en del i ett framgångsrikt koncept som skapar effektivitet och arbetsmotivation för individen och organisationen.

Vår specialkompetens finns inom taligenkänning och röststyrning, OCR och dokumentkonvertering, programutveckling, datafångst, datakommunikation och utbildning.

Vi erbjuder innovativa datalösningar för PC, Mac, iPad, Android
- Taligenkänning och röststyrning
- Uppläsning av text och översättning
- Skanning, OCR och dokumenthantering
- Hjälpmedel
- Programutveckling och IT-säkerhet

 

Återförsäljare

Lexis papper
SpeechCom
Dikteringsbutiken
ICAP
IRIS

Samarbetsparners

Jenny Ström
Laddakuten
MyNewsdesk
Vardagstaktik

Föreningar

Dataföreningen
Dyslexiförbundet
Företagarna
Rotary