Leverantörer

Taligenkänning
Voxit
Nuance

Webbenkäter
Compress Web

Skanning/OCR och Dokumenthantering
Nuance

Mikrofoner och headset
GN Netcom
Jabra
Plantronics

Sennheiser

Läspennor/språkpennor/översättningspennor
Wizcom Technologies Ltd.
Powerbit

Inspelnings-och anteckningspennor
Livescribe

Digitala fickminnen/bandspelare
Olympus

Talsyntes
Voxit

Datorer och datatillbehör
Fujitsu Siemens
HP
Lenovo

Zepto

Skrivare
Oki

Dataprogram
FileMaker

IT-säkerhet
Panda