Quicktionary2 översättnings- och skanningpennor

OBS! Kom ihåg att registrera din Quicktionary-penna!

Broschyrer
Quicktionary2
Qujicktionary2 Premium och Premium Professional
Quicktionary TS Premium och Premium Professional

Tips och Trix
Ladda ner dokument här.

Ladda ner installationsprogram för PC-anslutning för
Quicktionary2 Premium och Premium Professional

Paketet innehåller programvaran som behöves för att installera USB-drivrutiner och Wizcom Desktop i din PC.
Den innehåller också länkar för installation av lexikon, online användarmanualer och produktrerigistrering.

 NedladdningsiInstruktioner:

  1. Klicka på länken "Ladda ner här" nedan.
  2. Ett "File Download" fönster visas. Välj "Run/Kör". 
  3. En säkerhetsvarning visas. Välj "Run/Kör".
  4. Installshield Wizard visas. Följ instruktionerna för att spara installationsprogramvaran i din dator.
  5. När programvaran har sparats, visas installationsfönstret. Gå till "Install Product on PC" och följ instruktionerna för att installera
    USB-drivrutinerna och Wizcom Desktop.

OBS!: När du sparat programvaran på din dator, kan du öppna installationsfönstret igen genom att gå till mappen där du sparade programvaran och klicka på "Setup.exe".
Ladda ner här

Ladda ner USB-drivrutiner, och Wizcom Desktop var för sig här.

Uppgraderingar

Senaste programvara för Quicktionary2 Premium

Ytterligare språk

Nedladdning av ytterligare språk för Quicktionary2 Premium.

Livescribe Smartpen, Echo, WiFi och Livescribe 3

Ladda ner instruktion på svenska

WorldPenScan

Senaste drivrutiner WorldPenScan BT hittar du här

WorldPenScan X/USB

Win: https://1drv.ms/u/s!AtiHYltXNrHIiGrBwSXmQyrYzaZK

Mac: https://1drv.ms/u/s!AtiHYltXNrHIiGjvi2WvExpgZwBkBeeScan nedladdningar


iOS

OSX

Android

Windows