Databaslösningar

Vi har utvecklat dataprogram och IT-system sedan 80-talet. Dessutom har vi stor erfarenhet av att skapa integrerade lösningar som ger en mycket tydlig effektivitetshöjande effekt.

De flesta av våra applikationer är utvecklade i FileMaker.

CRM/säljstöd och kundvård

SellMark är ett mycket lättanvänt och flexibelt program för CRM/Säljstöd och Kundvård - som kan beställas i versioner som passar såväl enmansföretagaren som större organisationer. Har genom åren specialanpassats för många verksamheter.


Ett exempel är den prisbelönta länkningen som ger både ett dynamiskt säljstöd och väsentligt utökade statistikfunktioner som tillsats till SPCS administration. Utöver att ge SPCS-användaren ett fullödigt säljstöd kopplat till befintliga data i SPCS, ger den också tillgång till möjligheten att bearbeta och göra säljstatistik av data från SPCS.

Boknings- och uthyrning

BookMark är ett mycket flexibelt och lättarbetat boknings- och uthyrningsprogram som har använts i många olika verksamheter t ex biluthyrning, maskinuthyrning, läkarmottagningar mm. Programmet kan förses med moduler för såväl säljstöd som ekonomi och statistik.

Utbildningsadministration

OnCourse är vårt kursadministrativa program som väsentligt förenklar administration av och korrespondens i samband med kurs och utbildningsveksamhet.

Anbudswebben - förenklar din anbudshantering

Anbudswebben är en webbaserad databaslösning som hjälper entreprenadföretag och andra att få ordning och struktur över lämnade anbud och minimera tiden för hantering och uppföljning av anbud.

Anbudswebben ger en total översikt över hur många anbud som ligger ute, hur många förfrågningar det finns och hur många som resulterar i en beställning.

Behörighet kan ges på olika nivåer beroende på arbetsuppgifter. Samtliga på företaget kan administrera anbudswebben, dvs. registrera kostnader, tider mm med hjälp av de färdiga mallar som systemet har. Företaget kan självklart lägga upp egna rutiner som man internt har bestämt. Återkommande uppgifter behöver bara registreras en gång. Förutom anbud finns färdiga mallar för Ja-tack/Nej tack-brev och uppdragsbekräftelser. Vid missad beställning kan underlag för analys registreras.

Anbudswebben har tillgång till en mängd sökfunktioner som underlättar att hitta rätt information.

Kontakta oss för mer information.

Till webbutiken: Övriga program/databaslösningar