IT - säkerhet

Skadlig kod och Ransomware sprids i en ökande takt
Ransomware är en skadlig kod som krypterar hårdiskarna och begär en lösensumma för att man ska kunna återställa sina filer.
Exempel på ett sådant program är Cryptolocker.

Panda Adaptive Defence 360 är ett program som visat sig ytterst effektivt mot Cryptolocker och andra Randsomwareprogram.

Läs här hur dú skyddar dig.

Vi är återförsäljare av Pandas och KeepItSafes säkerhetslösningar för skydd mot skadlig kod, antivirus-, antispion-, brandväggsprogram, antispamtjänster, säkehetskopierings- och säkra fildelningsprogram.

Till webbutiken

Cyber security blir allt viktigare när vi blir alltmer uppkopplade både professionellt och privat.
Det blir ännu viktigare när IOT (Internet Of Things) blir standard i våra hem hem och företag.

Säkerhetslösningarna ger dig ett kraftfullt skydd och är enkla att installera, ställa in och underhålla.

Är du trött på SPAM? Vi har lösningarna!

Produkter  finns tillgängliga för såväl hemanvändare av Internet som större bolag - och alla kategorier däremellan.

Har du kollat att du har en fungerande säkerhetskopiering, som fungerar om du behöver återställa datorn?

Har hårddisken lagt av eller har dina data försvunnit? Oftast kan vi hjälpa dig få dem tillbaka.

Det finns säkra molntjänster!
Tycker du ändå, att du vill ha ett "Eget moln" i huset...prova Synology.

Hur står det till med IT-säkerheten i ditt företag? Kontrollera själv här nedan. Vi har här listat några av de punkter som säkrast orsakar oförutsedda kostnader och/eller bortfall av intäkter. I sämsta fall kan företaget äventyras.

Klicka på länken testa din IT-säkerhet.

För beställning, och priser och mer information kontakta oss.