WizRead & Spell skärmläsare från Wizcomtech
- Läser upp text klart och tydligt på många språk

Få text uppläst direkt från klippbordet eller med en kraftfull Skärm OCR-läsare, som fångar text även från låsta PDF-filer och bilder.

Text kan fångas och läsas upp från markerad rektangel, fullskärm eller direkt från hela filer. 

Filer av typ textfil, Word, PDF och bild kan öppnas direkt för uppläsning


Se funktion på svenska här MP4
Finlandssvenska här

Lyssna på inspelningen här (MP3 endast ljud...sound only)

WizRead &Spell har även funktioner för stavning och översättning och förklaring av ord med hjälp av inbyggda lexikon och ordböcker. Även dessa läses upp.

Som standard levereras programmet med följande röster från Acapela:
- Svenska Elin och Erik
- Engelska Peter på brittisk engelska och Karen på amerikansk engelska

- Finlandssvenska Samuel kan köpas som tillägg

Ordlistor och lexikon för översättning och ordförklaringar levereras som standard på svenska och engelska.
Se funktion på engelska UK här (MP4)

Se funktion på engelska US här (MP4)

Lyssna på uppläsningen här (MP3 endast ljud...sound only)

Med WizRead & Spell kan du enkelt styra uppläsningshastighet och volym

Programmet läser upp siffror och matematiska uttryck på svenska och

WizRead fungerar utmärkt med BeeScan och HSPS skanner för uppläsning av längre skannade stycken eller hela sidor.

Gå till vår webbutik för beställning eller gratis 14 dagars utvärdering.

Systemkrav::
Win7/8/10, 1 GB RAM, 1,75 GB hårddiskutrymme, ljudkort, Internetanslutning för installation.