Nytt utskriftspaket förenklar uppspelning och utskrift av ljudfiler

XnX Data AB och Pedago Interaktiv Ab lanserar tillsammans ett utskriftshjälpmedel som förenklar utskrift av diktat som journalanteckningar, epikriser, avtal, protokoll, intervjuer mm.

Det kan naturligtvis också användas vid musikundervisning eller självstudier när man enkelt vill kunna repetera och öva på en melodi- eller textslinga.

XnX Data AB:s Utskriftspaketet UTSP70 består av Pedaltangetbord PTUSB70 (fotpedal) och Pedago Interaktiv Ab:s PMSP70 Mediaspelare. Programmet säljs separat till den som för annat ändamål köpt fotpedalen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 

Hanterar många ljudfilsformat
Mediaspelaren klarar ett stort antal av de vanligaste ljudfilsformaten t ex ACC, ASX, AVI, WM, WMA, WMX, WAV, MP3, M3U, M4A.

Smarta funktioner
Programmet känner av om fotpedalen är ansluten och varnar när detta inte är fallet.
En funktion som är mycket smidig, är att programmet kan ställas in så att det efter paus i uppspelningen backar uppspelningen ett förvalt antal sekunder t ex 2 sek för att man inte skall missa något vid utskriften.
Programmet har självklart också kontroller för snabb fram- och backspolning.

Muskontroller finns för att snabbt förflytta sig till en viss punkt i ljudfilen.

Används för traditionell utskrift eller tillsammans med taligenkänningsprogram
Programmet har testats med taligenkänningsprogrammen VoiceXpress och Dragon NaturallySpeaking och möjliggör då simultandiktering vilket i många fall sparar tid.
Detta arbetssätt är mycket praktiskt när man skall transkribera långa intervjuer.
Diktera det du hör till datorn som direkt omvandlar till text vilket är mycket snabbare än att skriva med tangentbordet.

Perfekt tillbehör för utskrift av M4A ljudfiler från Livescribe Smartpen eller Echo samt röstmemon från iPhone
Inspelningar som gjorts med Smartpen eller Echo kan enkelt sparas som M4A ljudfiler. Röstmemom i M4A-format från iPhone kan sparas direkt i PCn och transkriberas utan konvertering. Utskriftspaketet är anpassat för att enkelt styra uppspelningen vid utskriften av dessa filer.

Till webbshop