Få text uppläst snabbt och enkelt
med lösningar från XnX Data

Läspennor, skannerpennor och smidiga skannrar i kombination med talsyntesprogram

WizRead & Spell skärmläsare från Wizcomtech
- Läser upp text klart och tydligt på många språk

Få text uppläst direkt från klippbordet eller med en kraftfull Skärm OCR-läsare, som fångar text även från låsta PDF-filer och bilder.

Text kan fångas och läsas upp från markerad rektangel, fullskärm eller direkt från hela filer. 

Filer av typ textfil, Word, PDF och bild kan öppnas direkt för uppläsning

Se funktion på svenska här MP4

Lyssna på inspelningen här (MP3 endast ljud...sound only)

WizRead &Spell har även funktioner för stavning och översättning och förklaring av ord med hjälp av inbyggda lexikon och ordböcker. Även dessa läses upp.

Som standard levereras programmet med följande röster från Acapela:
- Svenska Elin och Erik
- Engelska Peter på brittisk engelska och Karen på amerikansk engelska

- Finlandssvenska Samuel kan köpas som tillägg

Ordlistor och lexikon för översättning och ordförklaringar levereras som standard på svenska och engelska.Se funktion på engelska UK här (MP4)

Se funktion på engelska US här (MP4)

Lyssna på uppläsningen här (MP3 endast ljud...sound only)

Övriga språk och röster kan köpas till.

Med WizRead & Spell kan du enkelt styra uppläsningshastighet och volym

Programmet läser upp siffror och matematiska uttryck på svenska och

WizRead fungerar utmärkt med BeeScan och HSPS skanner för uppläsning av längre skannade stycken eller hela sidor.

Gå till vår webbutik för beställning eller gratis test.

Systemkrav::
Win7/8/10, 1 GB RAM, 1,75 GB hårddiskutrymme, ljudkort, Internetanslutning för installation.

Här hittar du lämplig höghastighetsskanner beroende på dina behov... Skannerpennan WorldPenScan X* för PC, Mac, Smartphone eller Surfplatta!
- WordPenScan X kan även översätta med uppläsning.

Här hittar du en film till

Om du bara behöver en penna som läser upp text i pennan titta på Talpennnan ExamPen 

Mer om skanners och översättningspennor

Så här låter det med SpeakApp (OBS! nerladdningen tar några minuter)

Voxit™ SpeakApp 2.6 är en talsyntes med fokus på att lära sig läsa och skriva.

Den är också ett utmärkt hjälpmedel för den som bara vill få text uppläst med naturlig röst.

I skrivfönstret finns verktyg som till exempel OCR, rättstavning, ljudning, markörfölje, intelligent PDF-hantering och ordzoom.

Skrivfönstret är en smart ordbehandlare när du ska lära dig läsa och skriva.
När du surfar eller arbetar i andra program kan du växla till Minipanelen. I Minipanelen kan du
enkelt byta språk, röst, ändra hastghet eller pausa en uppläsning. Ett tredje arbetssätt är att över-vaka
andra program, då läser SpeakApp det du skriver och det som markeras i programmet du valt
att övervaka.

Finn språkkoden och glädjen i att läsa och skriva - se språk här

Beställ på webbshopen eller ladda hem och testa gratis i 30 dagar
Fler funktioner och annan information
- Med Skärmfångaren markerar du en del av skärmen för att lyssna på texten
eller spara markeringen som en bild.
- Det läsvänliga typsnitt Andika finns nu i progammet
- Välj mellan barn- och vuxenröst när programmet ljudar.
- Läspennan C-Pen är anpassad för SpeakApp.
- Välj mellan 6 olika språk och 46 olika röster
- Ett Word-tillägg gör att du får markörfölje i Word och möjlighet att pausa eller
stoppa uppläsning (Word 2007, Word 2010, Word 2013 och Word 365)
- Windows XP/ Vista/ Windows 7/Windows 8
* Ordprediktion, Rättstavning samt OCR/PDF-hantering är tillval som finns i vissa paket men
som också kan beställas separat.

Till Webbshop.