Digitalpennor
Pennan är mäktigare än svärdet
The pen is mightier than the sword

Här hittar du skanner-pennor för skanning, översättning, uppläsning av text, inspelning, texttolkning, OCR och internetbetalningar


Språkpennor, översättningpennor, talpennor och läspennor för inskanning av text OCR-nummer mm.

Worldictionary USB för översättning, Uppläsning & Dataöverföring
Flerspråkig lexikonpenna översätter, uttalar och förklarar ord medan du läser.
Tryck pennspetsen på ett ord så översätts det och förklarande exempel visas.
Ordlistor skapas när du slår upp ord, som kan bokmärkas för olika språk och ämnen.WorldPenScan USB och X för PC, Mac, iPad/iPhone och Android.
Applikationer för skanning, OCR, översättning, textuppläsning;
text till tal mm.Inspelningspennor Smartpen Echo och Livescribe 3 för inspelning av anteckningar text och illustrationer med synkroninserat ljud.

Texttolkning - Omvandling av handskriven text till digital text.


Se även BeeScan ett trådlöst alternativ när du vill skanna flera rader.
Ger fantastiska resultat när du ska skanna tabelldata till Excel eller digitalisera foton direkt från album utan att behöva ta loss dem.